تایتل قالب


۱۰ مطلب در مهر ۱۳۹۸ ثبت شده است

چهل حدیث حضرت عبدالعظیم حسنى علیه السلام

شعر از: محمّدحسن ارجمندى

1- مردم تو را گول نزنند زیرا مسئولیت کارهایت به عهده توست و به آنها مربوط نمى شود.۱

رُوِىَ عَنْ عَبدِالعظیمِ الحسنى، عَنْ... محمدِ بن علىِ علیه السلام أَنَّهُ قالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسلمٍ: «یا مُحمّد بن مسلمٍ! لا تَغَرَّنَّکَ النّاسُ مِنْ نَفْسِکَ، فانَّ الأمرَ یَصِلُ إِلَیْکَ دُونَهُمْ».(علل الشرایع، باب نوادر العلل، الحدیث ۴۹)

ترجمه: عبدالعظیم الحسنى علیه السلام با واسطه از امام محمد باقر علیه السلام نقل مى کنند که ایشان به محمد بن مسلم فرمودند: اى محمد بن مسلم! مردم تو را گول نزنند زیرا که مسئولیت کارهایت متوجه خودت است.

کى خورد عاقل، فریب خلق را                                تا بپوشانند بر وى دلق را
خلق تعریف از چنان و چون کنند جامه عقل تو را بیرون کنند
خلق بالا مى برندت همچو ماه بعد از آن چون یوسفت در قعر چاه
جایگاه خویش را معلوم کن فتنه هاى خلق را معدوم کن
هرکسى آن مى برد،کان کشته است کار تو بر غیر تو ننوشته است
هرکسى بارش به دوش خویش ماند نامه اعمال خود را خویش خواند
پس حذر کن از فریب مردمان قدر خود را قدر فعل خود بدان
ابر کردار تو گر بارانى است جز به مُلک تو نمى آید به دست

۱.مسند عبدالعظیم الحسنى، عطاردى، ح ۴۳، ص ۱۴۶

2- ایام عمرت را به کارهاى بیهوده مگذران. ۱

رُوِىَ عَبدِالعظیمِ الحسنى علیه السلام ، عَنْ... محمدِ بن علىِ علیه السلام أَنَّهُ قالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسلمٍ: «یا مُحمّد بن مسلمٍ! و لا تَقْطَعْ النهارَ عَنْکَ کَذا وَ کَذا». (علل الشرایع، باب نوادر العلل، الحدیث ۴۹)

ترجمه: عبدالعظیم الحسنى روایت مى کند از امام باقر علیه السلام که ایشان فرمودند به محمد بن مسلم که: اى محمد بن مسلم! ایام عمرت را به کارهاى بیهوده نگذران و روزهاى زندگى خود را به چون چرا به هدر نده.


أربعون حدیثا فی فضائل أمیرالمؤمنین علیه السلام

محمّد بن أبی مسلم بن أبی الفوارس الرازی (قرن ششم)

تحقیق: رضا قبادلو (محمدى)

درآمد

مؤلف:

منتجب الدین ابو عبداللّه (ابو جعفر) محمّد بن مسلم (ابى مسلم) بن ابى الفوارس رازى، مشهور به ابن ابى الفوارس، از دانشمندان و محدّثان سده ششم هجرى است .
یاد وى در مصادر شیعى، به تبع نقل محدّثان از کتاب اربعین وى صورت گرفته و بدین جهت، اطّلاعى از زندگانى وى در دست نیست و آگاهى ما در این زمینه، منحصر به کتاب اربعین وى مى گردد .
آنچه از کتاب اربعین وى در شرح حال او استنباط مى شود، چنین است :


أربعون حدیثاً فی فضائل أمیرالمؤمنین (ع) - صفحه 64

ابن ابى الفوارس، مسافرت هاى زیادى را براى شنیدن حدیث، انجام داده و در سند اغلب احادیث که در اربعین نقل شده، نام شهرى که راوى را در آن ملاقات کرده و حدیث را اخذ نموده، به همراه نام راوى آورده است.

مشایخ

مشایخى که ابن ابى الفوارس از آنها حدیث شنیده و در اربعین، نام آنها را ذکر کرده، عبارت اند از:
حدیث 1 . ابو محمّد ابراهیم بن على بن محمّد علوى حسنى (/حسینى) موسوى، در کازرون، در نوزدهم رجب 571 .


صحیفة المحبّة

سائل کاشانى (سده دهم هجرى)

درآمد

صحیفة المحبة رساله مختصرى است شامل دو بخش : الف . چهل حدیث در فضایل على علیه السلام، ب . ترجمه منظوم هر حدیث با دو بیت. در اینجا توضیحاتى درباره هر دو بخش ذکر مى شود.
الف: چهل حدیث در فضایل على علیه السلام، چهل حدیثى است که از حضرت پیامبر صلى الله علیه و آله در فضایل حضرت على علیه السلام نقل شده است . اغلب این احادیث (۳۵ حدیث) از کتاب «السبعین فی فضایل امیرالمؤمنین» میر سید على همدانى ۱، گزین شده است .
از این چهل حدیث نسخه اى ضمن مجموعه شماره ۸۰۸۴


1. میر سید على همدانى مشهور به شاه همدان (متولد ۱۲ رجب ۷۱۴ ومتوفاى ۶ ذى حجه ۷۸۶ ق) که نسبتش به امام زین العابدین علیه السلاممى رسد، بدین ترتیب : سید على همدانى بن سید شهاب الدین بن محمد بن على بن یوسف بن محمد بن جعفر بن عبداللّه بن محمد بن على بن حسن بن حسین بن الامام زین العابدین بن الامام الحسین بن على بن ابى طالب علیهم السلام. براى شرح حال و آثار وى رجوع شود به کتاب : احوال و آثار و اشعار میر سید على همدانى، تألیف دکتر محمد ریاض .


صحیفة المحبة - صفحه

الاربعون الزاهرة المنسوبة إلى العترة الطاهرة

(منتخب الأشعثیات)

شمس الدین محمّد بن محمّد جزرى دمشقى (متوفاى ۸۳۳ق)

درآمد

رساله حاضر، چهل حدیثى است که ابن جزرى به سند خود از حافظ ابو احمد عبداللّه بن عدى جرجانى از کتاب «جعفریات» یا «اشعثیات» نقل نموده است . یکى از راویان کتاب «جعفریات» همین ابن عدى جرجانى است که از مشایخ اهل سنت است . او در کتابش «الکامل فی ضعفاء الرجال»، سند خود را به این کتاب، ذکر کرده و هیجده روایت از آن نقل مى کند که در زیر مى آید:
محمّد بن محمّد بن الاشعث ابوالحسن الکوفی، مقیم بمصر کتبت عنه بها حمله شدّة میله إلى التشیّع أن أخرج لنا نسخته قریبا من ألف حدیث، عن موسى بن اسماعیل بن موسى بن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه إلى أن ینتهی إلى علیّ والنبیّ صلى الله علیه و سلم کتاب کتاب یخرجه الینا بخط طری على کاغد جدید فیها مقاطیع وعامتها مسندة مناکیر کلها أو عامتها فذکّرنا روایته هذه


الاربعون الزاهره المنسوبه إلی العترة الطاهره - صفحه 148

الأحادیث، عن موسى هذا لأبی عبداللّه الحسین بن علیّ بن الحسن بن علیّ بن عمر بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب وکان شیخا من أهل البیت بمصر وهو أخ الناصر وکان أکبر منه فقال لنا: کان موسى هذا جاری بالمدینة أربعین سنة ما ذکر قط أن عنده شیئا من الروایة لا عن أبیه ولا عن غیره .
حدّثنا محمّد بن محمّد بن الأشعث، حدّثنی موسى بن اسماعیل بن موسى بن جعفر بن محمّد، حدّثنی أبی عن أبیه، عن جدّه جعفر، عن أبیه، عن جدّه علیّ بن الحسین، عن أبیه، عن علیّ قال: قال رسول اللّه صلى الله علیه و سلم: ورأى قصر بلور فقال: نعم القصر البلور .
بإسناده قال رسول اللّه صلى الله علیه و سلم: یوافق الدّین الدّین إذا وافق القلب القلب .
وبإسناده قال رسول اللّه صلى الله علیه و سلم: التّقوى کرم والحلم زین والصبر خیر مرکب .
وبإسناده قال رسول اللّه صلى الله علیه و سلم: من توکّل وقنع ورضی کفی المطلب .
وبإسناده قال رسول اللّه صلى الله علیه و سلم: الذّرع إماتة .
وبإسناده قال رسول اللّه صلى الله علیه و سلم: شرار الناس من باع الحیوان .
وبإسناده قال رسول اللّه صلى الله علیه و سلم: ثلاثة ذهبت منهم الرحمة الصیّاد والقصّاب وبیع الحیوان .
وبإسناده قال رسول اللّه صلى الله علیه و سلم: من یُمْن المرأة أن یکون بکرها جاریة .
وبإسناده قال رسول اللّه صلى الله علیه و سلم: لا یجتمع الزّنا والخیر فی بیت .
وبإسناده قال رسول اللّه صلى الله علیه و سلم: لا خیل أنقى من الرُّهُم ولا امرأة کَبِنْت العم .
وبإسناده قال رسول اللّه صلى الله علیه و سلم: من عرف فضل کبیر السن فوقّره آمنه اللّه ـ عزّوجلّ ـ من فزع یوم القیامة .
وبإسناده قال رسول اللّه صلى الله علیه و سلم: أهل الجنة لیست لهم کنى إلاّ آدم فإنّه یکنى بأبی محمّد توقیرا وتعظیما .


الاربعون الزاهره المنسوبه إلی العترة الطاهره - صفحه

http://bayanbox.ir/view/7666600223333653754/chelhadith.ir000221112.jpg

الأربعون الودعانیة

(أربعون حدیثا من أربعین خطبة لرسول اللّه صلى الله علیه و آله )

ابو نصر محمد بن على موصلى، ابن ودعان (494 ق)

تحقیق: سیّد محمّد جواد حسینى جلالى

التمهید

ابن وَدْعان

هو محمد بن علی بن عبید اللّه بن أحمد بن صالح بن سلیمان بن وَدْعان الموصلی، أبو نصر قاضی الموصل. ولد فی لیلة النصف من شعبان من سنة 401 ق، وتوفی سنة 494 ق عقیب رجوعه من بغداد. ۱

قول المؤرّخین فیه

ذکره ابن حجر فی لسان المیزان قائلاً:
محمد بن علی بن ودعان القاضی أبو نصر الموصلی، صاحب تلک الأربعین الودعانیة الموضوعة، ذمّه أبو طاهر السلفی وأدرکه وسمع منه وقال: هالک متهم بالکذب. قلت: مات سنة أربع وتسعین وأربعمئة فی المحرّم بالموصل عقیب رجوعه من بغداد، عن اثنتین وتسعین سنة. روى عن عمّه أبی الفتح أحمد بن عبید اللّه بن أحمد بن صالح بن


شیخ محمد مفید شیرازى (قرن دوازدهم)

تحقیق: محمد برکت

درآمد

صحبت از جانشینى پیامبر اسلام و لزوم تعیین جانشین از سوى ایشان و اینکه ایشان چه کسى را تعیین فرموده و دیگر مطالبى که تحت عنوان امامت مطرح مى شود، همواره ذهن دانشمندان اسلامى و اسلام شناس را به خود مشغول کرده که حاصل آن، تألیفات بى شمار این پژوهشگران است.
روش کار در بیان مباحث امامتْ متفاوت بوده است. گاهى مباحث کلامى و عقلى مطرح مى شود و گاهى با استناد به آیات و احادیث، جانشینى بلافصل امیرالمؤمنین على علیه السلام ثابت شده است. در کتاب حاضر، روش جدید و بدیعى مورد استفاده قرار گرفته که ان شاء اللّه مورد استفاده دانش پژوهان قرار خواهد گرفت.


الاربعین فی إثبات إمامة أمیر المؤمنین(ع) - صفحه 34

مـؤلف

یکى از خانواده هاى مشهور علمى و روحانى شیراز، خاندان امام جمعه است. عنوان «امام جمعه» براى این خانواده و شهرت ایشان، زمانى آغاز شد که شیخ عبدالنبى، فرزند شیخ محمدمفید، در دهه هفتادِ قرن دوازدهم هجرى قمرى، امام جمعه شیراز شد و اقامه نماز جمعه، بعد از وى توسط فرزندانش ادامه یافت.
مؤلف کتاب حاضر، شیخ محمد، مشهور به مفید و پدرِ شیخ عبدالنبى امام جمعه است. اطّلاع دقیق و کاملى از زندگى مؤلف در دست نیست. آنچه مسلّم است، پدر ایشان، شیخ حسین جزایرى، از میان قبایل عرب به شیراز هجرت نموده، در آنجا به تبلیغ دین مى پردازد. مؤلف، در شیراز متولّد شد و درگذشتش حدود سال 1150ق، در همان شهر است.
صاحب «فارسنامه ناصرى» در این باره مى گوید:
سلسله جلیله امام جمعه، جدّ اعلاى این سلسله است جناب مستطاب معلّى القاب، مقتداى علما و پیشواى فضلا، علاّمه زمان، ممهّد قواعد و قوانین، ضیاى دنیا و دین، شیخ حسین جزایرى،از جزایر عراقِ عرب به شیراز آمده، رحل اقامت را افکنده،مروّج مذهب اثنى عشرى گشته،احادیث و اخبار اهل بیت نبوى را گوشزدِ خاص و عام مى نمود و خلف الصدقش جناب مستطاب قدوه علما و زبده فضلا، علاّم فهّام، شیخِ مشایخ زمان، مقتداى اهل ایمان، شیخ محمد، مشهوربه شیخ مفید، سالها در شیراز به نشر علوم دینیّه و مقاصد یقینیّه، طلاّب علم را بهره مند مى نمود. ولادت آن جناب و وفاتش در شیراز اتّفاق افتاد و از مآثر علمیّه اوست: رساله «درّه نجفیّه» در اثبات امامت خاصّه و رساله «اربعین»، باز در اثبات امامت خاصّه که ذکر چهل سند در او نموده است. ۱


1.فارسنامه ناصرى، چاپ سنگى، ج۲، ص۶۱.


صفحه 35

مرحوم آقا بزرگ، احتمال داده که شیخ محمد مفید مورد بحث، همان است که شیخ عباس بلاغى (م1170ق) و محمدعلى حزین (م1180ق) محضر او را درک کرده اند. ۱
شایان ذکر است که در خاندان امام جمعه شیراز، سه نفر مشهور به مفیدند:
1. شیخ محمد مفید، مؤلف کتاب حاضر و پدر شیخ عبدالنبى امام جمعه.
2. شیخ محمد مفید زاهد، فرزند ارشد شیخ عبدالنبى امام جمعه که بعد از فوت پدرش (1191ق) تا پایان عمر (1229ق) امام جمعه شیراز بود.
3. شیخ مفید، متخلّص و مشهور به داور، فرزند میرزا نبى، فرزند کاظم، فرزند شیخ عبدالنبى امام جمعه (1251. 1325).

تألیفات

1. الأربعین فی اثبات الخلافة بلافصل لأمیر المؤمنین (رساله حاضر).
همان طور که مؤلف متذکّر شده است، تمامى احادیثى که در ذکر فضائل امام على(ع) موجود است، در حدّ تواتر و شهرت است؛ ولى در استدلال به خلافت بلافصل ایشان، فقط از تعدادى از آنها استفاده مى شود که در واقع، احادیث مشهور در استفاده بحث امامت است؛ همانند احادیث غدیر و منزلت.
مؤلف در رساله حاضر، از حادیثى استفاده کرده که خود، احادیث مشهورى هستند؛ ولى استفاده آنها در استدلال بر امامت امام


1.الکواکب المنتثرة، ص۷۳۴. مؤلف، پدر و تألیفات وى را صحیح بیان نموده است.


الاربعین فی إثبات إمامة أمیر المؤمنین(ع) - صفحه 36

على(ع)، مشهور نیست.


الأربعون حدیثاً:    1-ابراهیم قطیفی    2-حارثی عاملی    3-محمدتقی مجلسی

http://bayanbox.ir/view/7666600223333653754/chelhadith.ir000221112.jpg

الأربعون حدیثا

ابراهیم بن سلیمان قطیفى (984ق)

تحقیق: علیرضا هَزار

http://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gifدرآمد

شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفى ۱، فاضل، عالم و از اکابر محدّثان امامیه و اعاظم فقها و مجتهدان بود که در عصر شاه تهماسب صفوى (930 ـ 984 ق) مى زیست .
شیخ یوسف بن ابراهیم، در اجازه اش به وى آورده است:
الشیخ المذکور قطیفی الأصل، إلاّ أنّه جاء العراق فقَطَنَ فی الغریّ مدّةً ثمّ فی الحلّة، فلهذا نسب إلى کلّ منهما ؛ فهو فاضل ورع، قد


1.براى آگاهى از شرح حال وى، ر . ک: ریاض العلماء ج۱، ص۱۵ ـ ۱۹ ؛ أمل الآمل، ج۲، ص۸ ؛ لؤلؤة البحرین، ص۱۵۹ ـ ۱۶۵ ؛ کشکول، بحرانى، ج۱، ص۲۸۹ ؛ الجامع فی الرجال ؛ ج۱، ص۴۲ ؛ الکُنى والألقاب، ج۳، ص۷۶ و۷۷ ؛ کشف الحجب والأستار، ص۱۱ و۱۵ ؛ أنوار البدرین ص۸۱ ؛ إیضاح المکنون، ج۱، ص۲۹۹، ۵۶۲، ۵۷۳ وج۲، ص۸، ۶۲۶، ۶۶۵ و۷۱۵ ؛ معجم المصنّفین، التونکی ج۳، ص۱۵۲ ـ ۱۵۴ ؛ ریاض الجنّة، ص۷۸ ـ ۸۲ ؛ فوائد الرضویة، ص۶ ـ ۷ ؛ هدیة الأحباب، ص۲۲۰ ؛ روضات الجنات، ج۱، ص۲۵ ؛ أعیان الشیعة، ج۲، ص۱۴۱ ـ ۱۴۳ ؛ سفینة البحار، ج۱، ص۷۷ ؛ الذریعة، ج۲، ص۳۰۷ وج۵، ص۱۱ وج۶، ص۲۲ وج۱۱، ص۱۸۸ و۲۰۴ و۲۲۷ وج۱۲، ص۱۶۴ و۲۶۶ و ج۱۶، ص۱۷۷ وج۲۴، ص۴۳۹ وج۲۵، ص۱۵۰ ـ ۱۵۲ ؛ طبقات أعلام الشیعة ( قرن العاشر )، ص۴ ـ ۵ ؛ هدیة العارفین، ج۱، ص۲۶ ؛ الأعلام، للزرکلى، ج۱، ص۴۱ ؛ معجم المؤلّفین، ج۱، ص۳۶ ؛ ریحانة الأدب، ج۴، ص۴۸۰ ؛ مؤلّفین کتب چاپى فارسى وعربى، ج۱، ص۷۸ ـ ۷۹ ؛ معجم مؤلفی الشیعة، ص۳۱۹ و۳۲۰ ؛ نامه دانشوران، ج۱، ص۵۲۴ ؛ تاریخ العلماء، حکیمى، ص۲۶ .


الأربعون حدیثاً - صفحه ۱۰

روى عنه جملة من العلماء ۱ .
وى در بسیارى از دانش هاى دینى، دستى گشاده داشت و در برقرارى ارتباط میان دانشمندان و حاکمان، ونپذیرفتن هدایا و جوایز آنان، بسى سخت پیمان و کرانه جوى بود . او از فقیهانى است که به حرمت نماز جمعه در زمان غیبت، باور دارند .

http://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gifمشایخ وى


اربعین

در فرهنگ اسلامی و در معارف عرفانی، عدد چهل جایگاه خاصی دارد. چلّه نشینی برای اجابت دعا یا رسیدن به مقامات سلوک و عرفان معروف است. همچنین حفظ کردن چهل حدیث، حفظ اخلاصِ در چهل صباح (روز)، کمال عقل در چهل سالگی، دعا برای چهل مؤمن، چهل شب چهارشنبه، و بسیاری از این نمونه ها.

در فرهنگ عاشورا، اربعین به چهلمین روز شهادت حسین بن علی(ع) گفته می شود که مصادف با بیستم ماه صفر است. در این روز دوستداران آن حضرت مراسم سوگواری را در کشورها و شهرهای مختلف به یاد عاشورای حسینی برپا می کنند و باعزاداری بر مصیبت بزرگ سید و سالار شهیدان و خاندان با وفایش به تعظیم شعائر دینی می پردازند.

http://bayanbox.ir/view/1707964268908460373/BHrGear1.pngنخستین اربعین

در چهلمین شامگاه شهادت سید و سالار شهیدان دو عاشقِ دلباخته حضرت ـ جابر بن عبداللّه انصاری و عطیه عوفی ـ به عشق زیارت تربت سیدالشهدا(ع) برمزار آن امام همام و یاران نیک کردار و وفادارش حاضر شدند و قبور امام و یارانش را زیارت کردند. این امر، شروعی برای تکریم و پاسداشت اربعین حسین(ع) و اصحابش و اولین اربعین حسینی بود.

http://bayanbox.ir/view/1707964268908460373/BHrGear1.pngرمز تداوم

تکریم و پاسداشت اربعین و احیای خاطره غمبار عاشورا رمز تداوم شور عاشورایی در زمان های بعد بوده. و همین ویژگی سبب احیای تشیع و سیره راستین ائمه اطهار علیهم السلام شده است.

http://bayanbox.ir/view/1707964268908460373/BHrGear1.pngقتلگاه

هنگام حرکت کاروان، اسرا به عمر سعد گفتند: شما را به خدا، ما بر کشتگان مان عبور دهید. چون اسیران بدن های پاره پاره شهدا را مشاهده کردند که در زیر سم اسبان لگدکوب شده فریاد برآوردند و به فغان و ناله پرداختند و نقل می کنند که در این هنگام اهل خیام خود را از بالای شتران بر شهدا و کشتگان شان افکندند.

دراین بین زینب علیهاالسلام بر کنار جنازه برادر قرار گرفته، دست های خود را زیر آن پیکر مقدس برد و به طرف آسمان بالا آورد و گفت: «خداوندا این قربانی را از ما قبول کن». سپس رو به مدینه فرمود: «ای رسول خدا، ای آنکه ملائکه زمین و آسمان بر تو درود می فرستند، این حسین توست که اعضای او را پاره پاره کرده اند و سر او را از قفا بریده اند. این حسین توست که جسد او در صحرا افتاده و بادها بر او می وزند و خاک بر او می نشانند.


http://bayanbox.ir/view/7871025580399369668/0153.png1- بقره 40

یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ اذْکُرُواْ نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکُمْ وَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ

ای بنی اسرائیل، نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم به یاد بیاورید و به عهد من وفا کنید تا به عهدتان وفا کنم و از من بترسید.

http://bayanbox.ir/view/7871025580399369668/0153.png2-آل عمران 40

قَالَ رَبِّ أَنَّىَ یَکُونُ لِی غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِیَ الْکِبَرُ وَامْرَأَتِی عَاقِرٌ قَالَ کَذَلِکَ اللّهُ یَفْعَلُ مَا یَشَاء

گفت: ای پروردگار من چگونه مرا پسری باشد در حالی که به پیری رسیده ام و زنم نازاست؟ گفت: بدان سان که خدا هر چه بخواهد، می کند.

http://bayanbox.ir/view/7871025580399369668/0153.png3-نساء 40

إِنَّ اللّهَ لاَیَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَکُ حَسَنَةً یُضَاعِفْهَا وَیُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا

خدا ذره ای هم ستم نمی کند، اگر نیکی باشد آن را دو برابر می کند و از جانب خدا مزدی کرامند، می دهد.

http://bayanbox.ir/view/7871025580399369668/0153.png4-مائده 40

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ یُعَذِّبُ مَن یَشَاء وَیَغْفِرُ لِمَن یَشَاء وَاللّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

آیا ندانسته ای که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداست، هر که را بخواهد، عذاب می کند و هر که را بخواهد می آمرزد و بر هر کاری تواناست؟

http://bayanbox.ir/view/7871025580399369668/0153.png5- انعام 40

قُلْ أَرَأَیْتُکُم إِنْ أَتَاکُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْکُمُ السَّاعَةُ أَغَیْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ

بگو: چه می بینید که اگر بر شما عذاب خدا فرود آید یا قیامت در رسد اگر راست می گویید باز هم جز خدا را می خوانید؟

http://bayanbox.ir/view/7871025580399369668/0153.png6-اعراف


امام زمان عج: «نَعَم زِیارَه الحُسَین (ع) فِی لَیلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار یومَ القِیامَه؛

یعنی، آری زیارت امام حسین (ع) در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.»(بحار الانوار ، ج 53 ، ص 315)

فضیلت پیاده روی برای زیارت معصومین(ع)

از زمان آفرینش حضرت آدم(ع) تاکنون در همة ادیان الهی به زیارت اماکن مقدس سفارش شده و دشواری های راه بر اجر و پاداش معنوی این سفر می افزاید. در مذهب تشیع برای زیارت معصومان(ع) بویژه امام حسین(ع) فضیلت فراوان ذکر شده و نوعی تجدید پیمان استوار با این انوار مقدس در اوج شور و شعور دینی به شمار می رود. همچنین بیانگر این است که شیعیان از اقتدا به سالار شهیدان به خود می بالند و زیر بار زور و ستم نمی روند. زیارت پیادة اربعین امام حسین(ع) از مهمترین زیارتهای شیعیان است که همه ساله با حضور میلیونی شیعیان از سراسر دنیا برگزار می شود و افزون بر روایات فراوانی از معصومان(ع) دراین باره، در سیره عملی علما و مراجع بزرگ شیعه همچون شیخ مرتضی انصاری، میرزا حسین نوری، سید مهدی بحرالعلوم، شیخ جعفر کاشف الغطا و آیت الله مرعشی نجفی نمونه هایی از این پیاده روی معنوی مشاهده می شود.

 

مقدمه

زیارت اماکن مقدس، عبادتی است که قدمت آن به اولین پیامبر خدا آدم ابوالبشر(ع) می رسد. نقل است که او هفتاد مرتبه به خانه خدا سفر کرده است. حال اگر این عبادت همراه با سختی و مشقت باشد، اجر و ثواب بیشتری هم دارد. به ویژه اگر مقصد زیارت، مراقد مطهر یکی از معصومین(ع) باشد و در این بین زیارت مرقد شریف أباعبدالله الحسین(ع) از والاترین و بافضیلت ترین آنهاست؛ چرا که خود معصومین(ع) فرموده اند: همه ما کشتی نجاتیم، ولی کشتی حسین(ع) سریع تر است: «سفینۀ الحسین(ع) أسرع».[2]

از سوی دیگر، زیارت حرمهای اهل بیت رسول الله’ نشانه روشنی از دوستی وافر به این خاندان پاک دارد که زمینه ای مناسب را برای اطاعت از آنان فراهم می کند و تجدید پیمانی محکم با این انوار مقدس است که در اوج شور و شعور دینی صورت می گیرد. زیارت اربعین امام حسین(ع) از جمله این فرصت های ناب است. حرکت جمعیتی چند ده میلیونی و بسیار باشکوه و باعظمت و سرشار از معنویت.

در منابع حدیثی امامیه روایات فراوانی وجود دارد که زیارت امام حسین (علیه‌السّلام) با پای پیاده را تأیید و بدان ترغیب نموده است. بر اساس دسته‌ای از روایات، هر قدمی که در مسیر زیارت امام حسین (علیه‌السّلام) برداشته می‌شود دارای اجر و پاداش است. عنوان «قدم برداشتن» نیز مصداق واضحی برای سفر پیاده است.
  دسته ای دیگر از این روایات به‌طور صریح از این موضوع یاد نموده اند. این روایات با عباراتی مانند: مَنْ اَتَی قَبْرَ الْحُسَینِ (علیه‌السّلام) مَاشِیاً، به چشم می‌خورند. واژه «مَاشِیاً» صراحت در تأکید بر این امر دارد.
مجموع این روایات، مستند قابل قبولی برای جنبه شرعی زیارت امام حسین (علیه‌السّلام) با پای پیاده در ایامی مانند اربعین حسینی است.
برخی از روایات نیز به ذکر پیاده‌روی در حالتی خاص برای امام حسین (علیه‌السّلام) می‌پردازد و یا پیاده روی برای زیارت دیگر معصومین (علیهم‌السّلام) را ترغیب می‌نماید.
همچنین جنبه‌های دیگری از جمله احیای امر اهل‌بیت و...نیز می‌تواند در جنبه شرعی این پیاده روی دخیل باشد؛ زیرا زیارت امام حسین (علیه‌السّلام) با پای پیاده، مصداق بارز احیاء امر اهل بیت (علیهم‌السّلام) است که در احادیث ائمه (علیهم‌السّلام) بر آن تأکید شده است.

بخش اول و دوم این نوشته نگاهی گذراست به روایاتی چند در باب پیاده روی برای زیارت معصومین(ع) خصوصا امام حسین علیه السلام و مراقد مطهر ایشان .

بخش اول: زیارت امام علی علیه السلام با پای پیاده

http://bayanbox.ir/view/5926888457908719986/service0.pngحدیث 1

عن الحسین بن اسماعیل الصیمری «مَنْ زار أمیرالمؤمنین(ع) ماشیاً کَتَبَ الله لَهُ بکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّۀً و عُمْرۀً فَأِنْ رَجَعَ ماشِیاً کَتَبَ الله له بکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّتَیْنِ و عُمْرِتَیْنِ»؛[7]

حسین بن اسماعیل صَیْمَری از امام صادق(ع) نقل می کند که فرمود:

هر کسی پیاده به زیارت أمیرمؤمنان (علی بن ابی طالب)(ع) برود، با هر قدمی، خداوند یک حج و یک عمره می نویسد و اگر پیاده بازگردد، خداوند با هر قدمی دو حج و دو عمره برایش نوشته است.

http://bayanbox.ir/view/5926888457908719986/service0.pngحدیث


۹۸-۷-۰۲ ۰ ۰ ۱۳۶۰
۹۸-۷-۰۲ ۰ ۰ ۱۳۶۰

ایام اندوه و ماتم مظلوم عالم امام حسین ع و اهلبیت آنحضرت بر عاشقان آل الله تسلیت باد
مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِیثِنا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَالِماً فَقِیها. الکافی‏ ج۱: ص۴۸.
سعی ما بر فراهم نمودن چهل حدیث های موضوعی است که آسان وسریع در دسترس اندیشوران محقق، مبلغین، سخنوران و ارباب منبر (حفظهم الله) باشد.
عزیزان، ما را از نظرات سودمندتان محروم نفرمایید. قبلا از الطاف شما متشکریم.
-----------------------------------------------
ایمیل: chelhadith.ir@gmail.com
-----------------------------------------------
امام عسکری علیه السلام: «نَحنُ حُجَجُ اللهِ عَلَیکُم وَ فاطِمَةُ حُجَّةٌ عَلَینا». یعنی ما حجّت های خداوند بر شماییم و فاطمه علیها سلام الله حجّت بر ماست.
جستجو در پایگاه شما را سریعتر به هدف میرساند