أربعینات

پایگاه چهل حدیث های کوتاه در موضوع های متفاوت

أربعینات

پایگاه چهل حدیث های کوتاه در موضوع های متفاوت

أربعینات

عید فطر بر مسلمانان مبارک باد
سایت چهل حدیث ها (اربعینات)
مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِیثِنا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَالِماً فَقِیها. الکافی‏ ج۱: ص۴۸.
سعی ما بر فراهم نمودن چهل حدیث های موضوعی است که آسان وسریع در دسترس اندیشوران محقق، مبلغین، سخنوران و ارباب منبر (حفظهم الله) باشد.
<زندگی عاقلانه در دنیا این است که انسان از امکاناتی که خداوند در اختیارش قرار داده، برای رسیدن به تکامل و سعادت دو جهان استفاده کند، نه آن‌که تمام همت و تلاش خویش را صرف دنیا کرده و از آخرت غافل بماند که در این صورت دچار خسران و ضرر بزرگ شده است. انسان‌های پرهیزکار از مظاهر دنیا به حداقل اکتفا نموده و تمام سعی و کوشش آنان به زندگی آخرت معطوف است که آن‌جا سرای جاوید و ابدی است
قرآن کریم در توصیف زندگی دنیا می‌فرماید: «وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذینَ یَتَّقُونَ أَ فَلا تَعْقِلُون»؛[1] زندگى دنیا، چیزى جز بازى و سرگرمى نیست! و سراى آخرت، براى آنها که پرهیزکارند، بهتر است، آیا نمى‌‌‏‌اندیشید؟.>

عزیزان، ما را از نظرات سودمندتان محروم نفرمایید. قبلا از الطاف شما متشکریم.
-----------------------------------------------
ایمیل: chelhadith.ir@gmail.com
-----------------------------------------------
امام عسکری علیه السلام: «نَحنُ حُجَجُ اللهِ عَلَیکُم وَ فاطِمَةُ حُجَّةٌ عَلَینا». یعنی ما حجّت های خداوند بر شماییم و فاطمه علیها سلام الله حجّت بر ماست.
جستجو در پایگاه شما را سریعتر به هدف میرساند

صد نکته مدیریتی از نهج البلاغه

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ۱۲:۴۱ ب.ظ

1)     چهل حدیث هامدیر قبل از دیگران باید به اصلاح خویش بپردازد.

2)     چهل حدیث هاامور و کارها در گرو نتایج خود هستند.

3)     چهل حدیث هاپشتکار و جدیت در کار موجب پوشاندن عیبها می شود.

4)     چهل حدیث هاشخصیت آدمی از خلال کارش متجلی می شود.

5)     چهل حدیث هادر کار ناگزیر باید از کتمان و رازداری کمک جست.

6)     چهل حدیث هادر درگیریها و اختلافها ، مدیر باید خود را مقصر بداند.

7)     چهل حدیث هاطمع ، شکایت بردن به مردم و بدون توجه لب به سخن گشودن از عوامل ضعف مدیر است.

8)     چهل حدیث هاباید در پی به دست آوردن دوستان و ماندگاری بر دوستی و تباه نساختن آن بود.

9)     چهل حدیث هاآرزوی دروغین که مایه فریب انسان می گردد ، خیال را لباس واقعیت می پوشاند.

10)    چهل حدیث هاغنیمت شمردن فرصت ، اساس موفقیت در هر کاری است.

11)    چهل حدیث هاآدمی به زبانش شناخته می شود.

12)    چهل حدیث هاارزش آدمی از خلال مهارتها و شایستگیهای او نمایان می شود.

13)    چهل حدیث هارای سنجیده از تلاش نافرجام بهتر است.

14)    چهل حدیث هاکوتاهی در عمل موجب غم و اندوه می گردد.

15)    چهل حدیث هاآدمی باید توانمندیها و شایستگیهای خود را بشناسد.

16)    چهل حدیث هاصبر و شکیبائی یکی از ارکان موفقیت است.

17)    چهل حدیث هااستبداد راه شکست است.

18)    چهل حدیث هاهدف وسیله را توجیه نمی کند.

19)    چهل حدیث هاسعه صدر، نشانه موفقیت مدیر است.

20)    چهل حدیث هابهترین راه، بستن راههای بدی و گشودن راه نیکوکاران است.

21)    چهل حدیث هانمی توانی بدی را از محیط خود دور کنی مگر این که آن را در خودت از بین ببری.

22)    چهل حدیث هاکوتاهی در کارها موجب پشیمانی و حسرت است.

23)    چهل حدیث هاحق باید معیار در هر کاری باشد.

24)    چهل حدیث هاباید برنامه روزانه ای داشت که در بردارنده ساعاتی برای استراحت و بیرون کردن غم و اندوه از دل باشد.

25)    چهل حدیث هانرمی و مدارا، راه کسب محبت دیگران است.

26)    چهل حدیث هاآدمی در شرایط سخت ، شناخته خواهد شد.

27)    چهل حدیث هااختلاف بین مسئولان موجب از بین رفتن تصمیمها می گردد.

28)    چهل حدیث هاصفات رهبر عبارت است : هیبت ، انصاف ، بخشش بر دیگران و تواضع .

29)    چهل حدیث هاباید با نفست مبارزه کنی تا به کار مناسب و در خور برسی .

30)    چهل حدیث هابا پدیدار شدن ظلم، مدیر عزل می شود.

31)    چهل حدیث هامعیار کارها به ماندگاری آنهاست نه کثرت آنها .

32)    چهل حدیث هاکارها را به موقع خودش انجام ده ، نه زودتر و نه دیرتر .

33)    چهل حدیث هامشورت کردن ، الزام آور نیست.

34)    چهل حدیث هاخوشرویی و شادابی موجب راه یافتن به قلب دیگران می شود.

35)    چهل حدیث هاخواندن باید مقرون به عمل باشد.

36)    چهل حدیث هادر هنگام مدح و ذم متعادل باش.

37)    چهل حدیث هااطاعت نکردن از مافوق ، ظلم است و تکبر بر زیردستان هم ظلم.

38)    چهل حدیث هامعیار اطاعت ، مسئولیت پذیری است.

39)    چهل حدیث هاکارها باید مطابق اصول علمی صورت گیرد.

40)    چهل حدیث هامعیار رهبری ، پاسخگویی به نیازهای مردم است.

41)    چهل حدیث هاهنگام سخن گفتن ، سخنت باید از سرآگاهی باشد و گرنه سکوت بهتر است.

42)    چهل حدیث هاضرورتی ندارد که همه اهدافت در یک زمان تحقق یابد.

43)   چهل حدیث هاروز را باید به سه بخش تقسیم کرد : ساعاتی برای عبادت ، ساعاتی برای کار و ساعاتی برای استراحت .

44)    چهل حدیث هازشتیهای دنیا را می توان با زهد ورزیدن نسبت به دنیا کشف نمود.

45)    چهل حدیث هاهمه چیز را برای خود مخواه .

46)    چهل حدیث هاشرایط زندگی یکسان نیست.

47)    چهل حدیث هابردباری، عیبهای آدمی را می پوشاند.

48)    چهل حدیث هافرمانده در میدان شناخته می شود.

49)    چهل حدیث هاهرگاه در کسی صفتی نیکو یافت شد، باید منتظر صفات خوب دیگر بود.

50)    چهل حدیث هامدیر باید در امور ضروری مربوط به کارش ، از فقه آگاه باشد.

51)    چهل حدیث هابا کاستن شوخی ، احترام می بینی .

52)    چهل حدیث هاقناعت ، سرمایه افزوده است.

53)    چهل حدیث هابا تسامح و ارج گذاری به امور، مدیر می تواند با سخت ترین مشکلات مواجه شود.

54)    چهل حدیث هامدیر باید خود را فردی عادی فرض کند. آن گاه بپرسد از یک مدیر چه انتظاری دارد اگر از زیردستان او باشد. هر آنچه را که انتظار داری، دیگران از تو انتظار دارند.

55)   چهل حدیث هانسبت به رای مردم در باره افراد غافل مباش، کسی که مردم او را صالح می شناسند، پس صالح است.

56)    چهل حدیث هامردم برادران تو هستند، پس باید به چشم برادری به آنها بنگری .

57)    چهل حدیث هاسلسله مراتب اداری باید رعایت شود.

58)    چهل حدیث هاحق و عدل ، معیار و رضایت مردم ، هدف است.

59)    چهل حدیث هادر پی کشف عیبهای زیردستان نباید بود.

60)    چهل حدیث هاراه سخن چینان را در فتنه ها ببند.

61)    چهل حدیث هابا بخیل و ترسو و حریص نباید مشورت کرد.

62)    چهل حدیث هااجازه مدح و ثنا در کاری که مدیر انجام نداده است، نباید داده شود.

63)    چهل حدیث هانیکوکار و بدکار نباید مساوی باشند.

64)    چهل حدیث هاقانون یا طرح پیشین را نباید لغو نمود.

65)    چهل حدیث هاتشکیل هیات مشاوران با ترکیبی از متخصصان و افراد با تجربه ضروری است.

66)   چهل حدیث هاشرایط به کارگیری افراد : دارای گوهری نیک ، از خاندان پارسا ، دارای سابقه نیکو ، دلیران و رزم آوران و بخشندگان و جوانمردان

67)    چهل حدیث هامدیر باید همچون پدری باشد و بر کارکنان همچون پدر نظارت نماید.

68)    چهل حدیث هانگاه به کارکنان باید از سر عدالت و انصاف باشد.

69)    چهل حدیث هاآگاهی از امنیت شغلی از امور ضروری مدیریت است.

70)    چهل حدیث هاسلسله مراتب اداری باید بر آزمایش و امتحان افراد مبتنی باشد.

71)    چهل حدیث هارعایت ضوابط نه روابط .

72)    چهل حدیث هانیازهای حیاتی کارمند، میزان حقوق او را تعیین می کند.

73)    چهل حدیث هاگماردن بازرسان مخفی بر کارکنان لازم است.

74)    چهل حدیث هاطمع مدیران موجب فقر دیگران می شود.

75)    چهل حدیث هابیش از آنچه که گرفته می شود، باید بخشیده شود.

76)    چهل حدیث هامدیر نباید فریب ظواهر را بخورد.

77)    چهل حدیث هااز وظایف مدیر آن است که جلسه عمومی تشکیل دهد تا کارکنان با آزادی کامل حرفهای خود را بزنند.

78)    چهل حدیث هابرخی از کارها را مدیر خود باید انجام دهد.

79)    چهل حدیث هاکار امروز را به فردا میفکن.

80)    چهل حدیث هامدیر برای تقویت اراده باید ساعتی از وقت خود را به عبادت بپردازد.

81)    چهل حدیث هااشراف مستمر ناشی از احاطه کامل است و این یکی از ضرورتهای مدیریت می باشد.

82)    چهل حدیث هادر موقعیتهای پیچیده، مدیر باید دور اندیش باشد.

83)    چهل حدیث هاخود بینی و اعتماد به نفس کاذب و علاقه مندی به مدح و ثنا موجب از هم پاشیدگی نظام مدیریتی می گردد.

84)    چهل حدیث هانیکی کردن به دیگران بدون منت گذاری.

85)    چهل حدیث هابرای هر کس کاری مناسب و مطابق با توانمندیهای او در نظر گرفته شود.

86)    چهل حدیث هاهر کاری را در جای خود انجام ده.

87)    چهل حدیث هاباید به مدیران مسئولیت به کارگیری افراد را داد.

88)    چهل حدیث هاهنگام خشم و عصبانیت تصمیم مگیر .

89)    چهل حدیث هاهر عقوبتی باید بعد از یادآوری معاد باشد.

90)    چهل حدیث هامدیر هم باید الگویی نیکو از یک مدیر موفق داشته باشد.

91)    چهل حدیث هاهمه کارکنان را یکسان نگریستن .

92)    چهل حدیث هامطابقت درون با بیرون.

93)    چهل حدیث هادادن حق دیگران قبل از گرفتن حق خود.

94)    چهل حدیث هانیکی به انسانهای فتنه جو ، علاج آن است.

95)    چهل حدیث هانسبت به متمردان و قانون شکنان باید سیاست نرمی و زشتی را با هم به کار بست.

96)    چهل حدیث هاپاداش مدیر باید به قدر ضرورت باشد.

97)    چهل حدیث هاتواضع ویژگی مدیران است.

98)    چهل حدیث هااز لغزش و خطاهای جوانمردان درگذرید.

99)    چهل حدیث هابه بخشش عادت کردن هر چند که کم باشد.

100)    چهل حدیث هاجستن و توکل بر خدا راز موفقیت می باشد.

چهل حدیث هاچهل حدیث مدیریت

نظرات  (۲)

ل

۝۝۝۝♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥۝۝۝۝

۝۝۝۝♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥۝۝۝۝

 

هم میهن ارجمند! درود فراوان!

 با هدف توانمند سازی فرهنگ ملی و پاسداری از یکپارچگی ایران کهن

"وب بر شاخسار سخن "

هر ماه دو یادداشت ملی میهنی را به هموطنان عزیز پیشکش می کند.

خواهشمنداست ضمن مطالعه، آن را به ده نفر از هم میهنان ارسال نمایید.

 

آدرس ها:

 

http://payam-ghanoun.ir/

http://payam-chanoun.blogfa.com/

 

[گل]

 

۝۝۝۝♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥۝۝۝۝

۝۝۝۝♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥۝۝۝۝

سلام

پستهاتون خیلی مفید و کاربردی هستن

به وبلاگ ما هم سر بزنید لطفا

با سپاس فراوان

http://learnhtml5.blog.ir/

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی