تایتل قالب


https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif1. قال الامام علی (علیه السّلام) : انَّ أخوفَ ما أخافُ علیکم خصلتان: اِتِّباعُ الهَوی و طُولُ الأمَل، و أمّا اتّباعُ الهَوی فیصُدُّ عن الحق، و أمّا طول الأمَل فَیُنسِی الآخرة.

«تحف العقول، ص 224»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: بیش از هر چیز از دو خصلت بر شما نگران و ترسانم: هواپرستی و آرزوی دراز، چرا که هواپرستی حق را مسدود می کند و آرزوی دراز آخرت را از یاد می برد.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif2. قال الامام علی (علیه السّلام) : إتَّقُوا باطلَ الأمَل فرُبَّ مُستقبلِ یومٍ لیس بمُستَدبره، و مَغبوطٍ فی أول اللیل قامتْ بَواکیه فی آخره.

«غررالحکم، ص 86»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: از آرزوهای باطل (نادرست و بیهوده) بپرهیزید، زیرا چه بسیارند کسانی که روز را آغاز کرده، به آخر نمی برند و چه بسیارند کسانی که در آغاز شب به آنها غبطه خورند و در پایانش بر آنها بگریند.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif3. قال الامام علی (علیه السّلام) : و اعلمُوا عِباد الله أنَّ الأملَ یُذهبُ العقلَ و یُکذِّبُ الوَعدَ و یحثُّ علی الغفلة و یورِثُ الحسرَةَ.

«تحف العقول، ص 162»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: ای بندگان خدا! بدانید که آرزو عقل را بر باد می دهد، وعده های دروغین داده و غفلت می آورد و باعث حسرت می گردد.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif4. قال الامام علی (علیه السّلام) : أطولُ الناس أمَلاً أسوَأُهُم عَمَلاً.

«غررالحکم، ص 110»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: کسانی که آرزوی طولانی تری دارند، بدکردارترین مردم هستند.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif5. قال الامام علی (علیه السّلام) : ما أطال عبدٌ الأملَ إلاّ أساءَ العَمَل.

«بحارالانوار، ج 70، ص 166»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: هیچ بنده ای آرزویش را طولانی نکرد، مگر این که کردارش را زشت نمود.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif6. قال الامام علی(علیه السّلام) : أکثرُ الناس أملاً أقلُّهم للموت ذکراً.

«غررالحکم، ص 118»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: کسانی که دارای آرزوهای بیشتری هستند، کمتر به یاد مرگ می افتند.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif7. قال رسول الله  صلّی الله علیه و آله : یهرُمُ ابنُ آدم و تشبُّ منه اثنتان: الحِرصُ و الأمَل.
«مجموعه ورّام، ص 205»

رسول خدا  صلّی الله علیه و آله  فرمود: آدمیزاد پیر می شود و دو چیز در او جوان می گردد: یکی حرص و آز و دیگری آرزوی دراز .

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif8. قال الامام علی (علیه السّلام) : إعلموا أن الأمل یُسِهی العقل و یُنسِی الذکر فأکذِبُوا الأملَ فانّه غُرورٌ صاحبُهُ مغرور.

«نهج البلاغه، خطبه 85»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: بدانید که آرزو عقل را گمراه کرده و باعث فراموشی یاد خدا می گردد، پس آرزو را دروغ انگارید، زیرا آرزو فریب دهنده و آرزومند فریب خورده است.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif9. قال الامام علی (علیه السّلام) : الأملُ یُنسِی الأجل.

«غررالحکم، ص 17»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: آرزو موجب فراموش کردن مرگ می شود.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif10. قال الامام علی (علیه السّلام): أصدقُ شئ الأجل، أکذبُ شئ الأمل.

«غررالحکم، ص 109»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: راست ترین چیز، مرگ است و دروغ ترین چیز، آرزو است.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif11. قال الامام علی (علیه السّلام): من جَری فی میدان أمله عُثِرَ بأجله.

«بحارالانوار، ج 73، ص 166»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: هر که در میدان آرزوی خود بتازد، به اجل خود با سر در افتد.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif12. قال الامام علی (علیه السّلام) : لو رأی العبدُ أجلَه و سرعته إلیه لأبغَضَ الأملَ و تَرَکَ طلب الدنیا.

«عیون اخبار الرضا (علیه السّلام)، ج 1، ص 43»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: اگر بنده مرگش را ببیند و شتاب او را به سوی خویش درک کند، حتماً دشمن آرزو گشته و دنیا طلبی را رها می کند.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif13. قال الامام علی (علیه السّلام) : ما أقرب الأجلَ مِنَ الأمل.

«غررالحکم، ص 379»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: چقدر مرگ از (تحقق) آرزو، نزدیک تر است.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif14. قال الامام علی (علیه السّلام) : ... و استَقرَبوا الأجلَ فبادرُوا العملَ و کذّبوا الأملَ فلاحَظُوا الأجل.

«نهج البلاغه، خطبه 113، ص 353»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: دوستان خدا مرگ را نزدیک دانسته، به انجام عمل نیکو شتافتند و آرزو را دروغ پنداشته، و فرا رسیدن مرگ را در نظر گرفتند.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif15. قال الامام علی (علیه السّلام) : ... و مِن عِبَرِها أنّ المرء یُشرِفُ عَلی أمله فیقتطِعُه حُضورُ أجله فلا أملٌ یُدرَک و لا مؤمَّلٌ یُترَک.

«نهج البلاغه، خطبه 113، ص 353»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: از جمله عبرت های دنیا آن است که هنگامی که انسان به تحقق آرزوی خود نزدیک می شود، فرا رسیدن مرگ ناامیدش می گرداند، پس نه به آرزوی خود می رسد و نه ( از مرگ) رهایی می یابد.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif16. قال الامام علی (علیه السّلام) : لا تکن مِمَّنْ یَرجُوا الآخرةَ بغیر العمل و یُرَجِّی التوبةَ بطولِ الأمل.

«نهج البلاغه، حکمت 142»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: از کسانی نباش که بدون کردار نیک، آرزوی بهشت می کند و با آرزوهای طولانی توبه و بازگشت را به تأخیر می اندازد.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif17. قال الامام علی (علیه السّلام) : معاشرَ الناس إتّقوا الله فکَمْ مِن مُؤَمَّلٍ ما لا یَبلُغُه و بانٍ ما لا یسکُنُهُ.

«نهج البلاغه، حکمت 336»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: ای مردم! از خدا بترسید، چه بسا آرزومندی که به آنچه دل بسته نمی رسد و چه بسا کسی که خانه ای می سازد اما در آن ساکن نمی گردد.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif18. قال الامام علی (علیه السّلام) : أما رأیتم الذین یأملون بعیداً و یبنُون مشیداً و یجمعون کثیراً کیف أصبحتْ بُیوتُهم قبوراً ...

«نهج البلاغه، خطبه 132»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: آیا ندیدید کسانی را که آرزوی دور و دراز داشتند و خانه های استوار ساختند و مال فراوان گرد آوردند، چگونه خانه هایشان تبدیل به قبرهایشان شد و دارائی شان تباه و اموالشان نصیب وارثان گردید.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif19. قال الامام علی (علیه السّلام) : من أیقن أنّه یُفارِق الأحبابَ و یسکُنُ التُرابَ و یُواجِه الحسابَ و یستغنی عمّا خَلَّفَ و یفتقرُ الی ما قدَّم کان حَریّاً بقصر الأمل و طولِ العمل.

«بحارالانوار، ج 73، ص 167»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: کسی که یقین کند از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاک خواهد خفت و حساب و کتابی در پیش رو دارد و آنچه بر جای می نهد به کارش نخواهد آمد و به آنچه پیش فرستاده نیازمند است، سزاوار است که آرزو را کوتاه و دامنه کردار نیک را دراز گرداند.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif20. قال الامام الباقر (علیه السّلام) : تزوَّدْ من الدنیا بقصرِ الأمل.

«بحارالانوار، ج 78، ص 164»

امام باقر (علیه السّلام) فرمود: با کوتاه کردن آرزو، (برای آخرتت) از دنیا توشه برگیر.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif21. قال الامام الباقر (علیه السّلام) : إستجلبْ حلاوة الزُّهادة بقصر الأمل.

«بحارالانوار، ج 78، ص 164»

امام باقر (علیه السّلام) فرمود: با کوتاه کردن آرزو، شیرینی زهد و پارسایی را به دست آور.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif22. قال الامام علی (علیه السّلام): بادِرُوا العمل و أکذِبُوا الأمل و لاحِظُوا الأجل.

«غررالحکم، ص 168»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: به کردار نیک مبادرت ورزید و آرزو را تکذیب کنید و چشم به راه مرگ باشید.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif23. قال الامام علی (علیه السّلام) : إیّاک و طولَ الأمل فکَمْ مِن مغرورٍ افتَتَنَ بطول أمله و أفسَدَ عَملَه و قَطَعَ أجلُه فلا أملَه أدرَک و لا مافاتَه استدرَک.

«غررالحکم، ص 95»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: از آرزوی دراز بر حذر باش، چه فراوانند فریب خورندگانی که با آرزوی دراز فریب خوردند و کردارشان تباه و عمرشان به سر رسید ، پس نه به آرزوی خود دست یافتند و نه آنچه از دست دادند جبران نمودند.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif24. قال رسول الله  صلّی الله علیه و آله لابن مسعود: قصِّر أمَلَک فاذا أصبحتَ فقل: إنّی لا اُمسِیَ و إذا أمسیتَ فقل: إنّی لا اُصبِحُ.

«بحارالانوار، ج 77، ص 101»

رسول خدا  صلّی الله علیه و آله  به ابن مسعود فرمود: آرزویت را کوتاه گردان و چون صبح شد بگو: من روز را به شب نخواهم رساند و چون شب در آمد بگو: من تا صبح زنده نخواهم بود.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif25. قال الامام علی (علیه السّلام) : الأملُ لا غایةَ له.

«غررالحکم، ص 17»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: برای آروز، پایانی نیست.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif26. قال الامام علی (علیه السّلام) : إتَّقوا خِداعَ الآمال فکَم مِن مؤمِّل یومٍ لم یُدرکهُ.

«غررالحکم، ص 86»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: از فریبندگی آرزوها بپرهیزید، زیرا بسیارند کسانی که در آرزوی روزی بودند که به آن دست نیافتند.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif27. قال الامام علی (علیه السّلام) : الأمل کالسَّراب یغرُّ مَنْ رآه و یُخلِفُ مَن رجاه.

«غررالحکم، ص 17»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: آرزو چون سراب است که بیننده را می فریبد و امیدوار را مأیوس می سازد.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif28. قال الامام علی (علیه السّلام) : الأمل خادعٌ غارٌّ ضارٌّ.

«غررالحکم، ص 17»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: آرزو گمراه کننده، فریب دهنده و زیان رساننده است.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif29. قال الامام علی (علیه السّلام) : الأمانیُّ هِمَّه الجُهّال.

«غررالحکم، ص 17»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: آرزوی باطل، همّت جاهلان است.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif30. قال الامام علی (علیه السّلام) : الأمانیُّ تُعِمی عیون البصائر.

«غررالحکم، ص 17»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: آرزوهای باطل، چشم بصیرت را کور می کنند.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif31.قال الامام علی(علیه السّلام) : الأمل سلطانُ الشیاطین عَلی قلوبِ الغافلین.

«غررالحکم، ص 17»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: آرزو مایه سلطه و چیرگی شیطان ها بر دل غافلان و بی خبران است.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif32. قال الامام علی (علیه السّلام) : إیّاک و الثقةَ بالآمال فانّها مِن شِیَم الحَمقی.

«غررالحکم، ص 94»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: از اعتماد کردن به آرزوها بپرهیز که راه و روش انسان های نادان است.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif33. قال الامام الصادق (علیه السّلام) : کَم مِن نعمةٍ لله عَلی عبدِهِ فی غیر أمله وَ کَم مِن مؤمِّلٍ أملاً الخیارُ فی غیره.

«بحارالانوار، ج 71، ص 152»

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: چه بسیار نعمتی که خداوند به بنده اش دهد، بی آنکه آرزویش کرده باشد و چه بسا کسی که آرزوی چیزی داشته و خلاف آن نصیبش شده است.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif34. قال رسول الله  صلّی الله علیه و آله  : أربعُ خصالٍ من الشِّقاء: جُمودُ العین و قَساوةُ القلب و بُعدُ الأمل و حُبُّ البقاء.

«بحارالانوار، ج 70، ص 164»

رسول خدا  صلّی الله علیه و آله  فرمود: چهار خصلت از شقاوت و بدبختی است: خشکی چشم، قساوت قلب (سنگدلی) و آرزوی دراز و دوستیِ باقی ماندن در دنیا.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif35. قال الامام علی (علیه السّلام) : أشرف الغِنی ترکُ المُنی.

«بحارالانوار، ج 70، ص 166»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: شریف ترین دارائی و بی نیازی، ترک آرزوها است.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif36. قال الامام الصادق (علیه السّلام): طُوبی لِمن لَم تُلهِه الأمانیّ الکاذبة.

«بحارالانوار، ‌ج 78، ص 280»

امام صادق (علیه السّلام) فرمود: خوشا به حال کسی که آرزوهای پوچ، او را سرگرم و غافل نکرده باشد.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif37. قال الامام علی (علیه السّلام) : الأجَل حَِصادُ الأمَل.

«غررالحکم، ص 13»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: مرگ، درو کننده آرزوها است.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif38. قال الامام الکاظم (علیه السّلام) : لو ظَهرتِ الآجالُ إفتضحتِ الآمالُ.

«أعلام الدین، ص 305»

امام کاظم (علیه السّلام) فرمود: وقتی اجل‌ها آشکار شود (زمان مرگ فرا برسد)، آرزوها رسوا و مفتضح می‌شوند.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif39. قال الامام علی (علیه السّلام) : خُذ بالثِّقة مِنَ العمل و إیّاک و الإغترارَ بالأمل و لا تُدخِلْ علیک الیوم هَمَّ غَدٍ ... و لو أخلیتَ قلبک مِنَ الأمل لَجَددتَ فی العمل.

«بحارالانوار، ‌ج 73، ص 112»

امام علی (علیه السّلام) فرمود: با اطمینان و استواری کار (نیک) را انجام ده و از فریفته شدن به آرزو بپرهیز و امروز غم فردا را به دل راه مده ... و اگر دل خود را از آرزو تهی کردی، هر آینه در عمل (نیک) کوشا شوی.

https://bayanbox.ir/view/3057845205874590246/arbaeenat.ir.gif40. قال الامام علی (علیه السّلام) : وَ إِیَّاکَ وَ الِاتِّکَالَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوکىَ

«غررالحکم، ص »

امام علی (علیه السّلام) فرمود: از اعتماد کردن به آرزوها بپرهیزید، زیرا آن سرمایه بی خردان است.

آرزوها

118حدیث تصویری در باره آرزوها

۱۸ شهریور ۹۹ ، ۱۰:۰۹ ۰ ۱ ۷۴۷

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

دختر بدر الدجی دارد عزا اندر سه جا***گاهی می گوید پدر گاهی حسن گاهی رضا
سایت چهل حدیث ها (اربعینات)
مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِیثِنا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَالِماً فَقِیها. الکافی‏ ج۱: ص۴۸.
سعی ما بر فراهم نمودن چهل حدیث های موضوعی است که آسان وسریع در دسترس اندیشوران محقق، مبلغین، سخنوران و ارباب منبر (حفظهم الله) باشد.
<زندگی عاقلانه در دنیا این است که انسان از امکاناتی که خداوند در اختیارش قرار داده، برای رسیدن به تکامل و سعادت دو جهان استفاده کند، نه آن‌که تمام همت و تلاش خویش را صرف دنیا کرده و از آخرت غافل بماند که در این صورت دچار خسران و ضرر بزرگ شده است. انسان‌های پرهیزکار از مظاهر دنیا به حداقل اکتفا نموده و تمام سعی و کوشش آنان به زندگی آخرت معطوف است که آن‌جا سرای جاوید و ابدی است
قرآن کریم در توصیف زندگی دنیا می‌فرماید: «وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذینَ یَتَّقُونَ أَ فَلا تَعْقِلُون»؛[1] زندگى دنیا، چیزى جز بازى و سرگرمى نیست! و سراى آخرت، براى آنها که پرهیزکارند، بهتر است، آیا نمى‌‌‏‌اندیشید؟.>

عزیزان، ما را از نظرات سودمندتان محروم نفرمایید. قبلا از الطاف شما متشکریم.
-----------------------------------------------
ایمیل: chelhadith.ir@gmail.com
-----------------------------------------------
امام عسکری علیه السلام: «نَحنُ حُجَجُ اللهِ عَلَیکُم وَ فاطِمَةُ حُجَّةٌ عَلَینا». یعنی ما حجّت های خداوند بر شماییم و فاطمه علیها سلام الله حجّت بر ماست.
جستجو در پایگاه شما را سریعتر به هدف میرساند